หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ ยินดีต้อนรับ
 
 
 
 
 
 
 
  แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
  แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน
 
 
 
 
 
  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยการมุ่งกำจัดเหตุแห่งการทุจริต ประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณของทางทางราชการ โดยการกำหนดแนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัด และส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมและความเข้มแข็งของชุมชนในการตรวจสอบ
  การสร้างสังคมที่น่าอยู่ โดยการจัดทำท้องถิ่นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดีมีความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัย
  ประเด็นกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ มุ่งขจัดเหตุแห่งการทุจริต ประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างใน งบประมาณของทางราชการโดยการ กำหนดแนวทางปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานและ ลูกจ้างในสังกัดและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมและ ความเข้มแข็งของชุมชนในการ เข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ
  การพัฒนาทรัพยากรบุคลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออกโดยการส่งบุคลากรไปอบรมศึกษาดูงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ : 0-5629-5102 จำนวนผู้เข้าชม 4,862,167 เริ่มนับ 5 เม.ย. 2555
จัดทำโดย NAXsolution.com