หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่เล่ย์
www.maelay.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์
คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์
วัดมฤคทายวัน (ตลิ่งสูง)
ผลิตภัณฑ์ในตำบลแม่เล่ย์
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ ยินดีต้อนรับ
 
  สภาพสังคมของตำบลแม่เล่ย์มี ลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ ประชาชน อยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่อย่าง เรียบง่าย ตามแบบสังคมของชาวชนบทจะมี บางส่วนเริ่มแยกครอบครัวและมีแนวโน้มเพิ่ม มากขึ้นตามยุคสมัยปัจจุบัน มีวัดเป็นศูนย์ รวมจิตใจของประชาชน  
         
ตู้ยามตำรวจ จำนวน 2 แห่ง
 
  ลำน้ำแก่งเกาะใหญ่
  ไร่พุทรานมสด
  โฮมสเตย์