หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
[ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
คู่มือการเลื่ีอนขัื้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบ [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562 [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
คู่มือปฏิบัติงานป้องกันฯ [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)