หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ การบรรยายเรื่อง มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาคุณธรรม และ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและองค์กรด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)