หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่อง ประกาศใช้การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ หรือทบทวนข้อบัญญัติ [ 25 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 75  
 
แผนจัดการบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 251 ถึงเดือนกันยายน 2562) [ 12 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561-2563 [ 18 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 65  
 
  (1)