หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่เล่ย์
www.maelay.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์
นายนะธี ศรีพุมมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์
วัดมฤคทายวัน (ตลิ่งสูง)
ผลิตภัณฑ์ในตำบลแม่เล่ย์
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ ยินดีต้อนรับ
 
 
 


หน่วยเคลื่อนที่บริการรับชำระภาษีประจำปี 2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 2 


เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ต [ 21 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 14 


ประธานศูนย์บริการคนพิการตำบลแม่เล่ย์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์...มอบรถวิลแชร [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 10 


ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่เล่ [ 4 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 12 


พิธีเปิดโครงการอบรมการเลี้ยงผึ้งโพรง [ 25 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 59 


คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ในการลงพื้นที่ติดตามกลุ่มทอผ้าของอำเภอแม่วงก์ [ 23 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 15 


กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต [ 11 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 48 


สำรวจเด็กในครอบครัวยากจน [ 3 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 62 


กิจกรรม Big Cleaning ตามโครงการวัด ประชา รัฐ ณ วัดมฤคทายวัน (ตลิ่งสูง) [ 15 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 80 


การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน [ 10 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 52 


เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและการนำนโยบาย No Gift p [ 9 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 30 


กิจกรรมโครงการบริหารจัดการ ศพด.ฯ เพื่อให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา [ 3 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 173 


เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ [ 30 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 127 


นายนะธี ศรีพุมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์บริจาคอาหารแห้งข้าวของใช้จำเป็ [ 5 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 289 


ลงสำรวจบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ร้องขอความช่วยเหลือ [ 5 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 143 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ ทำความสะอาด Big Cleaning [ 5 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 138 


งานการศึกษาจัดอบรมการทำบัญชีรูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 5 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 266 


อำเภอแม่วงก์ ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำในพื้นที่คลองแบ่ง คลองไทร ช่วยเหลือสร้างบ้านผู [ 5 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 134 


รับรถสามล้อโยกจำนวน 1 คัน เพื่อมอบให้สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวร่างกายที่สาม [ 5 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 124 


ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง จำนวน 20 ครอบครัว [ 5 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 136 
 



 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่เล่ย์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการสื่อสาร
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การให้บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ [ 10 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 27 
ประกาศ..ขอขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. [ 27 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 34 
ประชาสัมพันธ์ การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง [ 14 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 53 
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี [ 30 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 208 
ชิญชวน ลงทะเบียนทำหมันสุนัขและแมว [ 18 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
เชิญชวน ลงทะเบียนทำหมันสุนัขและแมว [ 18 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 8 
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 35 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 3 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรั [ 9 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงร [ 9 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงร [ 9 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 13 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่อง การเสนอราคา จัดจ้างโครงการก่อสร้างถัง [ 9 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 14 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุส [ 9 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา หมึกเครื่องถ่ [ 9 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงร [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 5 
 
 
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่เล่ย ครั้งที่ 1-2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 414  
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 288  
ประกาศช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 408  
 
 
 
 



 
 
การฟ้อนรำย้อนยุค บาสโลบ กลุ่มผู้สูงอายุบ้านตลิ่งสูง
วัดใหม่เเม่เรวา
 
 
 
ทำหมันหมาแมว (13 เม.ย. 2565)    อ่าน 87  ตอบ 1  
ขอถังขยะต้องขอส่วนไหนคะและต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ (1 เม.ย. 2565)    อ่าน 68  ตอบ 1  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้ว (6 ธ.ค. 2564)    อ่าน 8279  ตอบ 11  
 
 
 
 
 
 
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1463  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1462  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1461  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1460  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1459  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว1452  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว1449  [ 20 พ.ค. 2565 ]
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว1434  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1432  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน กม. มท 0804.6/ว1426  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1438  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1397  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กยผ. มท 0815.4/ว1431 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กพส. มท 0810.8/ว1402  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เรียกผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว71,ว72,ว74,ว75  [ 19 พ.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1425 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1428  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1423  [ 18 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1421  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ. มท 0816.3/ว1385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว3360  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/ว1408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5824-5899 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/5906  [ 17 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/ว5907  [ 17 พ.ค. 2565 ]
 
 
ผ้ามัดหมี่ หมู่ 4 บ้านคลองเเบ่ง
 
 
 
นว 0023.4/ว11015 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการตราร่างกฎหมายหรือร่างอนุบัญญัติที่ต้องจัดให้มีแผนที่ท้าย  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.5/11033 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ประจำไตรมาส 3  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.4/ว814 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/10405 ขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 16 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 811 เลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรม และปรับกำหนดตารางอบรมใหม่หลักสูตรสัมมนาระเบียบกฎหมายสาธารณสุข อนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 780 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 812 ผลการตรวจคัดกรองเอกสารใบสมัครเพื่อประเมินมาตรฐานให้บริการศูนย์ราชการสะดวก  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 813 แนวทางการจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.2/ว 10407 เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 10950 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/10871 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/10869 ขออนุมัติให้นายกเทศมนตรีเดินทางไปราชการ  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 10868 การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/800 กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 10867 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.5/11031 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์กรปกครองส่วนจังหวัด  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.5/ว11032 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ประจำเดือนเมษายน 2565  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 10874 ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้่ระวัง สอบสวน ป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ฯ  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.1/ว804 การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทดแทนตำแหน่งว่าง  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.1/ว803 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดงานเสวนา Policy Innovation Exchange ครั้งที่2  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
   


จ้างจัดจ้างสำรวจประชากรสัตว์ควบคุม (สุนัขและแมว) [ 19 พ.ค. 2565 ]



ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธ [ 18 พ.ค. 2565 ]



ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ [ 18 พ.ค. 2565 ]



ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ [ 18 พ.ค. 2565 ]



ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ [ 18 พ.ค. 2565 ]

 
 
เริ่มนับ วันที่ 5 เม.ย. 2555
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ : 0-5629-5102 โทรสาร : 0-5629-5102 ต่อ 13
จำนวนผู้เข้าชม 14,281,373 เริ่มนับ 5 เม.ย. 2555 จัดทำโดย NAXsolution.com
สายด่วน/รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-295102 ต่อ 14
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10