หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ปิดหน้าต่าง
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่เล่ย์
www.maelay.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์
คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์
วัดมฤคทายวัน (ตลิ่งสูง)
ผลิตภัณฑ์ในตำบลแม่เล่ย์
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ ยินดีต้อนรับ
 
 
 


รับบริการทำหมัน(ฟรี)สุนัขและแมวไม่มีค่าใช้จ่าย [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 28 


กิจกรรมฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลแม่เล่ย์ และผู้ที่ได้รับมอบหมายฉีดวัคซีน [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 29 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ครั้งที่ 2/25 [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 98 


เปิดบ้านวิชาการ [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 96 


โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัง 3 อ (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) [ 18 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 19 


คณะศึกษาดูงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก [ 18 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 102 


โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัง 3 อ (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) [ 18 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 120 


จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 108 


จัดจุดคัดกรอง Covic-19 โดยให้มีการใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 95 


มอบถุงยังชีพให้กับคนพิการ หรือผู้มีแนวโน้มจะพิการที่อยู่ในครอบครัวที่ประสบความเด [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 92 


ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ตามสถานที่ วัด โรงเรียนและในเขตชุม [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 94 


สำรวจบ้านผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาทางสังคม [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 93 


การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เ [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 83 


สำรวจผู้สบปัญหาทางสังคม ในกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 100 


มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ที่ถูกเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด 19 หมู่ที่ 10 [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 98 


มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ที่ถูกเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด 19 หมู่ที่ 24 บ้า [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 94 


.พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.แม่เล่ย์ ร่วมกันนำของมาเติมใส่ตู้ปันสุข “ตู้ปันสุข” [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 88 


มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ที่ถูกเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด 19 หมู่ที่ 2,7,8, [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 117 


นายนะธี ศรีพุมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ ได้นำสิ่งของมาเติมตู้ปันสุขให [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 111 


ประชุมเรื่องมาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยฯ [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 87 
  
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่เล่ย์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการสื่อสาร
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การให้บริการประชาชน
 
 
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 30 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 40 
ประกาศ กำหนดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ 10 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 67 
แผนจัดการบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 94 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 103 
ประกาศ...รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 106 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 85 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่องขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้าง [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 92 
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 97 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็ [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 106 
ประกาศ..รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่ง ผ [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 130 
ประกาศ..มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 102 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่อง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริ [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 94 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสรรหาเ [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 109 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่องการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุ [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 130 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้ายอัตราใหม่ [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 127 
 
 
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่เล่ย ครั้งที่ 1-2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 10  
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 12  
ประกาศช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
 
 
  
 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่เล่ย์
แก่งเกาะใหญ่
 
 
 
why is cialis counterindicated for antifungals (20 เม.ย. 2564)    อ่าน 0  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้ว (6 เม.ย. 2564)    อ่าน 7244  ตอบ 11  
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (12 ม.ค. 2564)    อ่าน 103  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
 
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2250  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว25  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30, 33 - 34 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว797  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว798  [ 19 เม.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานกรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว795  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การจัดทำหนังสือปิดโครงการ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 กสว. มท 0820.2/ว770 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู สน.บถ. มท 0809.4/ว6 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสธ. มท 0819.2/ว776  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว790  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/783  [ 16 เม.ย. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว782 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3-4 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว779  [ 16 เม.ย. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท.ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว777  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด สน.บถ.มท 0809.4/ว5  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว771  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว772  [ 16 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4897-4942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว761  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว760  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว757 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว751  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 6 - 10 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว753  [ 9 เม.ย. 2564 ]
 
 
ผ้าพื้นเมือง-ผ้ามัดย้อม
 
 
 
นว 0023.4/ว9280 ขอส่งสรุปการประชุม ของกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ คร้ังที่ 2/2564  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว9293 การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/394 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/9315 การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว9305 จัดทำรายงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/9309 การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/9306 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว9421 แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.2/ว9384 เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - รุ่นที่ 3-4  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว9355 ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ฯ  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว9356 แนวทางปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว9353 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.4/ว9277 กำหนดแบบคำขออนุญาติ ฯ  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.4/ว9279 จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.4/ว9282 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2564  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.4/ว9283 จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
นว 0023.3/ว9091 หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
นว 0023.3/9119 การกำหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) ในระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
นว 0023.5/9104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564)  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
นว 0023.3/9101 ขออนุมัติแก้ไขคำผิดรายการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
   


จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิม [ 7 เม.ย. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิม [ 7 เม.ย. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศาลา [ 5 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( สำนักปลัด ) จำนวน 2 [ 5 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ( สำนักปลัด ) จำนวน 4 ร [ 5 เม.ย. 2564 ]

เริ่มนับ วันที่ 5 เม.ย. 2555
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ : 0-5629-5102 โทรสาร : 0-5629-5102 ต่อ 13
จำนวนผู้เข้าชม 8,497,870 เริ่มนับ 5 เม.ย. 2555 จัดทำโดย NAXsolution.com
สายด่วน/รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-295-102
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10